אותיות קטנות ניתוחים סטטיטים

ניתוח הממצאים נעשה על פי התוכנית הבאה: בדיקת מהימנות, ניתוח מדדי פיזור של משתני המחקר וניתוח השערות המחקר על פי המבחנים הרלוונטיים ( פירסון, קורלציה, חי בריבוע ועוד..). הלקוח מקבל אל תיבת המייל שלו קובץ וורד עם טבלאות המחקר וניתוחן המילולי+ קבצי הפלטים.

אישוש ההשערות הוא ענינו של הלקוח בלבד ונעשה בהתאם לנתונים המועברים לנגב אקדמיק, הן במידה והלקוח אסף את נתוני המחקר בעצמו ובין במידה וחברת נגב אקדמיק ביצעה את איסוף הנתונים.

רמת המהימנות של השאלונים אינה באחריותה של נגב אקדמיק  והיא עניינו הבלעדי של הלקוח. ניתוח רמת המהימנות נעשית  בהתאם לנתונים המועברים לנגב אקדמיק, הן במידה והלקוח אסף את נתוני המחקר בעצמו ובין במידה וחברת נגב אקדמיק ביצעה את איסוף הנתונים.

נגב אקדמיק אוספת את נתוני המחקר ומרכזת אותם אל קובץ אקסל או אל קובץ SPSS  ואין אנו מעבירים את השאלונים המודפסים ללקוח בשום שלב.

הדפסת השאלונים ושליחתם ללקוח לאחר המחקר, תהייה כרוכה בעלות כספית נוספת על פי שיקול הדעת של נגב אקדמיק.

המבחנים הסטטיסטיים שנבחרים לניתוח ההשערות ייבחרו על ידי הסטטיסטיקאי של נגב אקדמיק ובהתאם להשערות המחקר.

לא מבוצעים תיקונים על ניתוחים סטטיסטיים ובמידה והלקוח יצטרך לבצע ניתוחים נוספים, או חדשים הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף על פי שיקול הדעת של החברה.

 

 

 

יצירת קשר מהיר

03-6555754
מלאו את הפרטים הנדרשים ושלחו אלינו
הודעתך נשלחה בהצלחה

סיוע בכתיבת עבודות סמינריון

ליצירת קשר ניתן להתקשר לטלפון 054-6364339