עבודות תזה ועבודות גמר כחלק מהתואר


18 אוגוסט, 2014

עבודת תזה

הכנת תזה כרוכה בעריכה של מחקר בעל משמעויות והשלכות חדשניות על העולם האקדמי הקיים בתחום של העבודה. המחקר צריך להיות מקיף ומבוסס על כללי מחקר תקפים, על מנת שתוצאותיו יהוו בסיס למסקנות בעלות רלוונטיות ועניין. כתיבת העבודה עצמה מורכבת מהצגת שיטות המחקר ותוצאותיו, לצד פירוט נרחב לגבי המקורות האקדמיים בתחום ומחקרים דומים שנערכו בעולם.

סטודנטים שבוחרים להכין עבודת תזה במהלך לימודיהם לתואר שני, הינם בדרך כלל סטודנטים ששוקלים להשתלב בעתיד בעבודה במסגרת אקדמית כלשהי וכן סטודנטים שמעוניינים להמשיך ללימודי דוקטורט. בארץ נדרשת השלמת עבודת תזה כתנאי להמשך לימודי דוקטורט.

עבודת גמר

ההבדל המרכזי בין עבודות תזה ועבודות גמר, הוא שעבודת גמר אינה כרוכה בביצוע מחקר עצמאי, והיא עיונית יותר באופיה. המסקנות של עבודת הגמר עדיין חייבות להיות מסקנות חדשניות ובעלות ערך מוסף, אך הן לא נדרשות להתבסס על נתונים שנאספו במסגרת הנוקשה של מחקר, ודי להתבסס על מקורות ספרותיים קיימים, ולהצביע על נקודות מבט שונות ומעניינות בקשר לסוגיה שבבסיס העבודה.

מבחינות רבות, תהליך ההכנה של עבודת גמר הינו פשוט יותר מזה של עבודת תזה, אך כאמור לעיל – הסטודנט הבוחר במסגרת זו לא יוכל להמשיך ללימודי דוקטורט בארץ. סטודנטים שנוטים לבחור בהכנת עבודת גמר על פני תזה, הינם סטודנטים שפניהם לשוק העבודה, או שכבר נמצאים בעבודה קיימת בעת לימודי התואר השני, ואין להם שאיפות אקדמיות נוספות.

יצירת קשר מהיר

03-6555754
מלאו את הפרטים הנדרשים ושלחו אלינו
הודעתך נשלחה בהצלחה