בואו ללמוד סטטיסטיקה

סדנא ללמידת ניתוחים סטטיסטים SPSS 

 

 

משך כל סדנה: 4 שעות

מס. משתתפים מקסימלי: עד 8

שם המרצה: אורי קטן.

 

 מטרת השיעור הינה להקנות לסטודנט ידע בסיסי בביצוע תהליכים סטטיסטיים על מנת שיוכל להבין ולכתוב פרק ממצאים.

 

 הנושאים הנלמדים:

  •  הזנה והגדרה של נתונים לתוכנת SPSS: סוג המשתנה, סולם מדידה, ערכים וכו'.
  • חישוב משתנים ועריכתם: ביצוע פעולות על משתנים קיימים לצורך יצירת משתנים חדשים/שונים (הפוך סקאלות, חישוב ממוצעים וכו').
  • חישוב מהימנות שאלונים: אלפא של קורנבך.
  • מבחנים לבדיקת השערות: מבחן T בודד, מבחן T למדגמים תלויים/בלתי תלויים, ניתוח שונות.
  • חישוב מתאמים: פירסון, ספירמן, מבחן חי בריבוע לאי תלות.
  • רגרסיה חד משתנית/רבת משתנים.
  • הסבר על בחירת המבחן המתאים: בדיקת השערות/מתאמים/רגרסיה.

 

 

# במהלך השיעור, התהליכים הסטטיסטיים יוצגו על גבי תוכנת SPSS.

# הסטודנטים יקבלו סיכום של הפעולות הדרושות להרצת המבחנים.

 

 

 

 

אורי קטן, בעל MBA מאוניברסיטת תל אביב, מתרגל קורסי סטטיסטיקה באגדות הסטודנטים של המכללה האקדמית תל אביב יפו, בעל נסיון של 5 שנים בליווי סטודנטים למבחנים וניתוחים סטטיסטיים.

 

* הסדנא תתקיים רק במידה ונרשמו מספר מינמלי של 4 סטודנטים