תקנון האתר

1.1. אתר האינטרנט http://www.studentStore.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י נגב אקדמיק או מי מטעמה,  נועד לאפשר רכישה של שרותים אקדמיים לסטודנטים, או לכל ציבור גולשי האינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה של שרות שתתבצע על ידך באמצעות המחשבונים האוטומטיים, או באמצעות נציג שרות. הוראות אלה יהוו בסיס משפטי לכל דיון שייערך בינך לבין 'נגב אקדמיק', לכן הנך מתבקש לקרא תקנון זה בעיון בטרם תחילת השימוש באתר.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת שרותים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד אתר נגב אקדמיק, בין שהינם תחת ניהולה של נגב אקדמיק ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5 נגב אקדמיק אינה כותבת עבודות עבור סטודנטים ואין אנו מספקים ללקוח שרות שיוצג מול המוסדות האקדמיים כאילו נכתבו על ידו.

1.7 נגב אקדמיק, אינה מבצעת 'תיקונים' על פי דרישת מרצה, זאת משום שהתכנים המועברים לסטודנט אינם נוצרו להגשה למרצה, אלה הם חלק מהדרכה והכוונה שניתנים לסטודנט.

1.8 שימוש בשרותי האתר שקולים לקבלת שיעור פרטי של הלקוח מחברת נגב אקדמיק ואין חברת נגב אקדמיק לוקחת חלק במערכת היחסים שבין הלקוח לאקדמיה בשום צורה.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

 

2. שרות עריכה לשונית

2.1 שרות עריכה לשונית , מטרתו היא לבצע תיקון שגיאות כתיב, תיקון טעויות הדפסה ושכתוב משפטים על פי חוקי העברית.

2.2 נגב אקדמיק אינה מתקנת את המידע ואת משמעותו ואת תוכנו.

2.3 על ידי מתן שרות של עריכה לשונית והגהה לעבודה סמינריונית, נגב אקדמיק אינה מתחייבת לציון הניתן לסטודנט מהמכללה או מהאקדמיה על עבודתו וזאת משום שלנגב אקדמיק אין נגיעה למערכת היחסים של הסטודנט עם האקדמיה ואינה לוקחת צד ביחסים אלה.

2.4 התחייבותה של נגב אקדמיק בשרות העריכה הלשונית וההגהה, הוא לתקן את המסמך המועבר על ידי הלקוח , על פי כללי הAPA  וכללי השפה העברית.

2.5 היה ונמצא כי העריכה הלשונית וההגהה אינה לשביעות רצונו של הלקוח, תבדוק חברת נגב אקדמיק את הדברים ובמקרה של כשל, תבוצע עריכה לשונית נוספת על אותו מסמך.

2.6 שגיאות של עד 2% המתגלות במסמך אינן נחשבות לכשל ביצועי מבחינת נגב אקדמיק ונחשבות לסטיית תקן הגיונית וסבירה.

2.7 לאחר שרכש את השרות, הלקוח יכול לבטל את הזמנתו עד כ- 12 שעות מרגע התשלום ולא מאוחר מכך.

2.8 נגב אקדמיק מתחייבת לא להפיץ, לפרסם, לשכפל, להעתיק חלק מהקובץ שהועבר על ידי הלקוח לשם קבלת שרות העריכה וההגהה, או את כולו. לשום גורם, מלבד העברת הקובץ לעובדי החברה ובאופן פנימי.

2.9 עובד החברה שהפיץ, העתיק, פרסם או עשה שימוש שאינו נאות קבצים אותם קיבל, יועמד לדין וייתבע על ידי חברת נגב אקדמיק. עם זאת, חברת נגב אקדמיק אינה אחראית לפעולות אלה של עובדיה ואינה לוקחת אחריות בין אם חלקית ובין אם מלאה על פעולות זדון שנעשו על ידי עובדיה.

2.10 נגב אקדמיק עושה את מירב המאמצים לשם שמירה על הלקוח ועל זכויות היוצרים שלו, החל מהחתמת העובדים על טופס הסכמה לשמירה על סודיות וכלה באבטחת האתר.

 

3. תיקון הערות מרצה

3.1 שרות תיקון הערות מרצה, בא למעשה להחליף שעת שיעור פרטי פרונטלית ואינו נועד לשם כתיבת עבודה סמינריונית לאקדמיה.

3.2 רכישת השירות והעברת התשלום על ידי הלקוח אינה מחייבת את חברת נגב אקדמיק לתקן את כל הערות המרצה שבקובץ. במקרה שהערות המרצה ידרשו משאבים רבים יותר מהערכה הראשונית, או כתיבת העבודה מחדש. תיצור נגב אקדמיק קשר עם הלקוח באמצעים שניתנו על ידו, לשם ביטול העיסקה והחזרת התקבול במלואו.

3.3 שירות תיקון הערות מרצה אינו בא להחליט את כתיבתו של הסטודנט והוא מבוצע כסיוע בלבד, לכן לנגב אקדמיק אין אחריות לכישלון או הצלחת העבודה, לקבלת ציון זה או אחר.

3.4 'שרות תיקון ההערות' ניתן פעם אחת בלבד, המידה ורכשת שרות זה והגשת את העבודה למרצה ועבודתך חזרה עם הערות נוספות, יהיה צורך במידה ותרצה לרכוש שוב את השרות לתיקון ההערות הנוספות.

3.5 נגב אקדמיק אינה כותבת עבורך את העבודה ולכן, הערות נוספות לאחר שימוש בשרות פעם אחת, יחייבו את הלקוח ברכישה נוספת של השירות במידה וירצה.

3.6 המקום היחידי בו תהייה לנגב אקדמיק אחריות היא רק במקרה והערה לא תוקנה ולא קיבלה התייחסות.

4. תרגום מאמרים

4.1 תרגום המאמרים שמספקת חברת נגב אקדמיק נועד לשימוש אקדמי בלבד ואינו תואם להגשת תרגומים לבית המשפט.

4.2 סיכום המאמר מאנגלית לעברית נועד למטרות אקדמאיות בלבד.

4.3 מאמרים מחקריים יסוכמו לתוצר של בין דף אחד עד שני דפים, נגב אקדמיק אינה מתחייבת להגיש שני דפי סיכום ואין התחייבות כמות הדפים הנוצרים מלבד לדף סיכום אחד.

4.4 הלקוח לא יחויב על תוספת דפים במקרה שבו הסיכום של המאמר יהיה מעבר לדף אחד.

4.5 סיכום מאמר הוא הגשת תמצית הדברים של המחקר/מאמר ולא  מוצגים בו טבלאות או תרשימים מתוך המחקר המקורי

4.6 לא מבוצעים, או יבוצעו תיקונים או הרחבות לסיכום המאמר. מלבד תוכן שגוי באם נמצא שאינו תואם את המאמר המקורי שתורגם.

 

5.סיכום מאמרים לסקירה ספרותית

5.1 שרות 'סקירת ספרות' נועד לשם מתן מידע בבליוגרפי ראשוני המסכם מספר מאמרים על פי הזמנת הלקוח ואין הוא נועד להצגת המאמר מול האקדמיה כאילו הייתה שלו. מטרתו של סיכום זה הוא להוות מקור בבליוגרפי מרוכז עבור הלקוח לשם מתן סיוע בלימודיו.

5.2 הלקוח קובע בעת ההזמנה את מספר המאמרים הנדרשים לסיכום התאורטי, לא יוספו עוד מאמרים מעבר לקביעה זו. אלא אם כן, הלקוח מעוניין לרכוש שרות נוסף

5.3לא מבוצעים תיקונים על הסיכום הביבליוגרפי משום שמטרתו של רקע תאורטי זה הוא אינו הגשה למרצה, אלא סיוע לסטודנט בכתיבת העבודה האקדמית. נגב אקדמיק לא מעבירה ללקוח סיכום ספרותי לשם שימוש אל מול  אקדמיה כאילו היה שלו. במידה והלקוח מגיש חומר בבליוגרפי זה לאקדמיה וטוען לזכויות יוצרים שלו, לנגב אקדמיק אין הגיעה בדבר ואין לנגב אקדמיק אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בעקבות כך.

5.4 במידה והלקוח מעוניין בתוספת מאמר מחקרי, מודל או כל שינוי אחר בסיכום הרקע התאורטי, יהיה הדבר כרוך בתשלום נוסף.

5.5 נגב אקדמיק אינה לוקחת אחריות לתיקונים בעקבות הערות מרצה, או הערות אחרות בנוגע להתאמת הסיכום התאורטי לעבודתו של הלקוח וזאת משום שאין המקר הבבליוגרפי נועד לשם הגשתו לאקדמיה, אלא נועד לשם סיוע וריכוז חומר תאורטי המבוסס על מחקרים בעבור הלקוח ולנוחיותו.

6.איתור מאמרים על פי נושאים

6.1 איתור המאמרים נעשה על פי הנושא ומילות המפתח אותם בוחר הלקוח, על הלקוח לשים לב למפרט אותו הוא מבקש.

6.2 במידה והלקוח קיבל מאמרים אקדמיים והוא  חש כי חלקם אינם מתאימים לצרכיו, נגב אקדמיק נותנת לו אפשרות להחליף מאמר אחד בלבד מכל עשרה מאמרים שרכשת.

6.4 המאמרים אינם רכושם של נגב אקדמיק ואין אנו מוכרים אותם, השרות שמקבל הלקוח, הוא שרות איתור מידע ממאגרי מידע אקדמאיים ואינטרנטיים.

6.5 מאמרים אלה מאותרים באמצעות מנועי חיפוש אקדמאיים ואינטרנטיים. כל המאמרים המאותרים מותרים לשימוש אקדמי לשם כתיבת עבודות ומחקרים ורכישתם לא מאפשרת ללקוח להפיץ, להעתיק, לשכפל או לבצע בהם כל פעולה אחרת מלבד אזכורם במסמך תוך שימת לב לאזכור נאות של המחקר המקורי.

6.6 איתור המאמרים נעשה תוך התייחסות למפרט מדויק אותו ממלא הלקוח, אין נגב אקדמיק אחראית במידה זו או אחרת לתוכן המאמרים ולהתאמתם לעבודתו של הלקוח. החיפוש נעשה על פי הגדרות ברורות ומדויקות שהלקוח קובע

 

7. לוח מורים

התקנון מופיעה באתר לוח המורים www.morim100.co.il

  

8.בדיקת העתק הדבק בגוגל

8.1 בדיקת המקוריות נעשית באמצעות מנועי החיפוש באינטרנט בלבד, כלומר, טקסט שנמכר מספר פעמים אבל לא פורסם באינטרנט לא נצליח לגלות את המקור שלו.

8.2 בדיקת העתק הדבק נעשית נכון לפרסומים של עד ליום הזמנת השרות, המשמעות היא שבמידה והטקסט פורסם לאחר הזמנת השרות לא נוכל לזהות ולאתר זאת.

8.3 העתק הדבק ייחשב לכתיבה של ארבע מילים או יותר מאותו המסמך, במידה ויעלה בנו חשד כי המסמך שוכתב מתוך מסמך אחר, ניידע את הלקוח על כך.

 

9. ממצאים סטטיסטים

9.1 אישוש ההשערות הוא ענינו של הלקוח בלבד ונעשה בהתאם לנתונים המועברים לנגב אקדמיק, הן במידה והלקוח אסף את נתוני המחקר בעצמו ובין במידה וחברת נגב אקדמיק ביצעה את איסוף הנתונים. אין לנגב אקדמיק התחייבות לאישוש השערות המחקר

9.2 רמת המהימנות של השאלונים אינה באחריותה של נגב אקדמיק  והיא עניינו הבלעדי של הלקוח. ניתוח רמת המהימנות נעשית  בהתאם לנתונים המועברים לנגב אקדמיק, הן במידה והלקוח אסף את נתוני המחקר בעצמו ובין במידה וחברת נגב אקדמיק ביצעה את איסוף הנתונים. אין לנגב אקדמיק התחייבות לרמת מהימנות גבוהה של השאלונים.

9.3 נגב אקדמיק אוספת את נתוני המחקר ומרכזת אותם אל קובץ אקסל או אל קובץ SPSS  ואין אנו מעבירים את השאלונים המודפסים ללקוח בשום שלב.

9.4 הדפסת השאלונים ושליחתם ללקוח לאחר המחקר, תהייה כרוכה בעלות כספית נוספת על פי שיקול הדעת של נגב אקדמיק.

9.5 המבחנים הסטטיסטיים שנבחרים לניתוח ההשערות ייבחרו על ידי הסטטיסטיקאי של נגב אקדמיק ובהתאם להשערות המחקר.

9.6 לא מבוצעים תיקונים על ניתוחים סטטיסטיים ובמידה והלקוח יצטרך לבצע ניתוחים נוספים, או חדשים הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף על פי שיקול הדעת של החברה.

10.מציאת/בניית שאלונים על פי נשאים

10.1 הלקוח משלם על איתור השאלונים ולא על רכישתם וזאת משום ששאלונים אלה אינם הקניין הרוחני של 'נגב אקדמיק'

10.2 השאלונים שמאותרים עבור הלקוח הינם עבור שימוש למטרות אקדמאיות בלבד 

10.3 איתור השאלונים נעשה באמצעות חיפוש במאמרים אקדמאיים שמפורסמים במאגרי מידע אקדמאיים ובאמצעות מנוע החיפוש של גוגל.

10.4 השאלונים המועברים ללקוח הינם בשפה העברית ואין אנו עוסקים בתרגום השאלונים

10.5 השאלונים הנמסרים ללקוח מתאימים לשם מחקר אקדמי ברמה של תואר ראשון, שני או דוקטורט ואינם תקפים למחקרים ממומנים.

10.6 במידה ויימצא כי האקדמיה לא אישרה את השאלונים מסיבה זו או אחרת, לא יבוצע החזר כספי או ביטול עסקה ואין זה באחריותה של חברת נגב אקדמיק. זאת משום שהשאלונים מאותרים על פי קריטריונים מדויקים שמבקש הלקוח ואין לדרישות האקדמיה כל עניין ביחס בין הלקוח לבין חברת נגב אקדמיק

 

11.בניית מודל מחקר והשערות מחקר

11.1 בניית מודל המחקר וההשערות נעשות על בסיס הנושא שמועבר על ידי הלקוח

11.2 נגב אקדמיק מציעה להיעזר במרצה שלך בטרם רכישת השרות וזאת בכדי להעביר מפרט מדוייק לחברת נגב אקדמיק

אין נגב אקדמיק אחראית לאישור המודל או השערות המחקר, אלא לתקינותו בלבד 11.3

11.4  ישנם מצבים שבהם המרצה מחליט/ה לשנות את משתני המחקר לאחר התבוננות במודל, אין נגב אקדמיק אחראית לתיקון זה

11.5 אין אנו מתחייבים שרכישת השרות תספק ללקוח את אישור המרצה למודל שנבנה ו/או להשערות המחקר ו/או למשתני המחקר

11.6 מידה והמודל לא אושר, לא יינתן החזר כספי או כל פיצוי אחר בגינו.

11.7 ההחלטה לאשר מודל מחקר/השערות מחקר/משתני מחקר, הם של המרצה/מנחה בלבד ולנגב אקדמיק אין כל צד בעניין זה ולא תהייה אחריות על כך.

 

12. בעלות בתכנים

12.1. תכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והנם קניינה של  נגב אקדמיק או צד שלישי שנתן לנגב אקדמיק הרשאה להשתמש בהם. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מנגב אקדמיק אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

12.2 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן נגב אקדמיק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

12.3 נגב אקדמיק מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות, אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע"י נגב אקדמיק .

12.4 שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של נגב אקדמיק, ובמקרה שכזה, נגב אקדמיק עשויה לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה. 

 

13 רכישת השירותים של 'נגב אקדמיק'

 13.1 נגב אקדמיק מאפשרת לך לרכוש שרותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. שים לב!!! אנו לא כותבים עבודות אקדמיות עבור סטודנטים בשום פנים ואופן.

13.2 באתר מוצגים מחשבונים לשם הזמנת שרות  המאפשרים ללקוח למלא מפרט מדויק וכן תאריך סיום עבודה. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לנגב אקדמיק בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.

13.3  המחירים המוצגים בחשבוני השירותים השונים כוללים מע"מ.

13.4 בעבור השימוש במחשבון השרות יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.

13.5 יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת של נגב אקדמיק. לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על ידי נגב אקדמיק באמצעות הדואר האלקטרוני ובה אישור פורמאלי לחיוב שבוצע.

13.6 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר  עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

13.7 אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם לאימות נתונים ובדיקות נוספות של נגב אקדמיק. במקרה ובו לא תוכל לעמוד נגב אקדמיק בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח בגינה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד נגב אקדמיק בעניין זה.

14. אספקת השירותים

 14.1 נגב אקדמיק מתחייבת לספק רק שרות ששולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד השרות הנרכש באתר.

14.2 נגב אקדמיק  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל בהזמנת השרות ובתוצר המוגמר. תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של נגב אקדמיק בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת שרותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של נגב אקדמיק או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר השרות או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.

4.3.  יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של נגב אקדמיק.

 

15.  שירות לקוחות

 15.1 בשאלות לגבי השירותים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של השירותים, תפעול השירותים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השרות של נגב אקדמיק בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני, כמפורט באתר.

  16 כשרות להשתמש באתר

 16.1. כל משתמש רשאי לרכוש שרותים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

16.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

16.1.2.  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

16.1.3.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

16.1.4.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

16.2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, נגב אקדמיק תהא רשאית למנוע מלקוח לרכוש שרות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

16.2.1.  הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

16.2.2.  הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

16.2.3.  הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

16.2.4.  הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע נגב אקדמיק ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

 17. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 17.1. כדי לרכוש שרות, על הלקוח למלא פרטיו כאמור לעיל. מידע זה מועבר לנגב אקדמיק לשם ביצוע הרכישה.

17.2. נגב אקדמיק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

17.3. נגב אקדמיק תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

17.4. נגב אקדמיק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

17.5. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. אתה מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.

17.7. נגב אקדמיק לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, נגב אקדמיק לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד נגב אקדמיק במקרה שכזה.

 

18. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

 18.1 על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי -(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם; (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

18.2. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

18.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של נגב אקדמיק לתבוע נזקים, בשל כך שערך השרות פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

18.8.  נגב אקדמיק תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

18.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר השרות ובין אם בתיאור השרות;

18.8.2.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

18.8.3.  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

18.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הרכישה.

18.11.  נגב אקדמיק תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

 

19. אחריות

 19.1. אחריות בגין השירותים

19.1.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור שרות כלשהו, לא יחייב הדבר את נגב אקדמיק.

19.1.2. נגב אקדמיק לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של נגב אקדמיק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

19.1.3. נגב אקדמיק אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור השירותים, מעבר להעברת מידע שגוי ללקוח.

19.2.  אחריות כללית בגין פעילות האתר

19.2.1. נגב אקדמיק מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. נגב אקדמיק אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. נגב אקדמיק אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.

19.2.2.  נגב אקדמיק  שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.

19.2.3.  לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.

19.2.4.  נגב אקדמיק או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה נגב אקדמיק, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – "משופים") כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.

19.2.5.  נגב אקדמיק לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי המשתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

19.2.6. נגב אקדמיק לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. נגב אקדמיק  אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לנגב אקדמיק אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של נגב אקדמיק  כי נגב אקדמיק תומכת באתר או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.

19.2.7.  במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, נגב אקדמיק אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מווירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.

19.2.8.  נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי נגב אקדמיק  באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.

 

20. שונות

20.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים ברחובות , בלבד.

20.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י נגב אקדמיק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.

20.3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין נגב אקדמיק לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של סטודנט  סטור לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של נגב אקדמיק על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלוויתור של נגב אקדמיק יהיה תוקף, חייב הוויתור להיעשות בכתב.

20.4. חרגה נגב אקדמיק מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את נגב אקדמיק לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

20.5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לנגב אקדמיק את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של נגב אקדמיק. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.

20.6. נגב אקדמיק  שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, שרותים שרכשת, שרותים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

20.7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי נגב אקדמיק: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. נגב אקדמיק שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. נגב אקדמיק אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.

20.8. אתה מסכים כי עם השלמת הרישום, או בקשר לשימוש בשירותים מסוימים, אתה תקבל מידע שקשור בנגב אקדמיק. מידע זה יימסר לך באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS ו/או באמצעים אחרים, לפי המידע הרשום שלך. לגבי מידע שאינו קשר לשירות, תינתן לך הזדמנות להפסיק לקבל מסרים אלה.

20.9. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. נגב אקדמיק שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.

20.10. רישומי המחשב של נגב אקדמיק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

יצירת קשר מהיר

03-6555754
מלאו את הפרטים הנדרשים ושלחו אלינו
הודעתך נשלחה בהצלחה